Zoznam zapojených škôl v meste Poprad:

  1. ZŠ s MŠ Terňa
  2. ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce
  3. ZŠ Široké
  4. ZŠ Chminianske Jakubovany